Alle verhuringen, leveringen en diensten van Bak op dak geschieden uitsluitend onder toepassing van de Algemene Verhuurvoorwaarden.

Hieronder volgt belangrijke informatie voor het huren van ons materieel.

Huurtermijnen en montage
De minimale huurperiode voor skiboxen, bagageboxen en fietsendragers is 8 dagen en de minimale huurperiode voor dakdragers en sneeuwkettingen is 10 dagen . De montagedag en retourdag wordt als één dag berekend. De huurtarieven worden genoemd per dag.


Montage en demontage alleen op afspraak
Voor montage dient huurder een origineel legitimatiebewijs te overhandigen, waarvan BAK OP DAK een kopie behoudt voor zijn dossier.


Prijzen
De huurtarieven zijn inclusief omzetbelasting en inclusief hulp bij montage.

Facturatie en betaling
De betaling dient te geschieden in Euro’s

De aanbetaling ter hoogte van de helft van de totale huursom dient onmiddellijk na de bevestiging van de huurperiode door verhuurder, althans uiterlijk binnen 28 dagen middels een door Bak op Dak verzonden ideal-link van Sisow voldaan te worden, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. U kunt niet bij ons pinnen
 
Indien aanbetaling niet binnen 28 dagen op rekening van BAK OP DAK staat, zijn wij gerechtigd om het materiaal aan een ander te verhuren.

De betaling van het restant van de factuur dient 3 weken voor ingang van de huurperiode middels een door Bak op Dak verzonden ideal-link van Sisow voldaan te worden. 
 
Annulering
De huurder heeft altijd het recht om de reservering te annuleren. Dit kan de huurder tot 3 weken voor de huurdatum kosteloos doen.
 
Indien de huurder in de termijn van 3 weken voor de aanvang van de huurperiode annuleert, dient de huurder 25% van de totale huursom te betalen i.v.m. gemaakte kosten.
 
Verzekeringen:
Huurprodukten kunnen niet worden verzekerd via BAK OP DAK.
 
De huurder draagt zorg voor alle wettelijk verplichte verzekeringen die op het materieel van toepassing zijn.
 
Voor schade naar aanleiding van diefstal bent u op uw reisverzekering aangewezen en voor schade door gebruik in het verkeer op uw autoverzekering.
 
BAK OP DAK is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor, tijdens en na de periode van verhuur op welke manier dan ook.
 
Aansprakelijkheid
De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan of door het materieel of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met het materieel. De huurder zal verhuurder vrijwaren en/of schadeloosstellen voor alle aanspraken tegen verhuurder voortvloeiend uit het gebruik van het materieel. BAK OP DAK is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade.
 
Indien de huurder in gebreke blijft zijn aansprakelijkheden onder deze overeenkomst na te komen, zullen alle kosten van BAK OP DAK voortvloeiend uit dit in gebreke blijven, inclusief de gerechtskosten en de kosten van raadsman, ten laste vallen van de huurder

Staat van het materieel
Het materieel wordt door BAK OP DAK in reine en goed bruikbare staat geleverd. Na gebruik zal huurder het materieel in schoongemaakte en goede staat terugleveren aan verhuurder.
 
Huurder dient vooraf aan te geven of het gehuurde door hemzelf of door Bak op Dak schoongemaakt wordt. Indien  het gehuurde schoongemaakt moet worden door Bak op Dak, wordt hiervoor € 10,- berekend.
 
Borgsom
Aangezien de producten een grote waarde vertegenwoordigen dient u een borgsom te betalen.

Bij voorkeur betaalt u de borg contant, zodat deze direct contant geretourneerd kan worden als het materiaal zonder schade en schoon wordt ingeleverd. 

Wanneer de borg per bank betaald is wordt uw borg, onder dezelfde condities, binnen 5 werkdagen teruggestort.


Geen producten aanwezig

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
Bak op Dak Tijpoort 20 info@bakopdak.nl 0655193193